Naročilnica LIR
Oznaka:  OB 1682
Stran:
Velja od:  21.6.17
Izdaja:  5
OB 1682 Izdaja 5
Veljavna izdaja je dostopna na portalu BiArt
    Gost | Prijava

OB 1682 Naročilnica LIR

Ukazi

Podatki o dokumentu

Status: Umaknjen
Izdaja: 5 prejšnja, naslednja, zgodovina
Pripravil: Saša Čučnik , Medicinski biokemik specialist-vodja
Odobritelji: Saša Čučnik , Medicinski biokemik specialist-vodja
Ana Jelovšek , Skrbnik LIS,Biart
Sprememba: 16.1.2018 (Ana Jelovšek)
Odobreno: 16.1.2018   Poročilo
Objavljeno: 16.1.2018 (Ana Jelovšek) Seznanjenost
Je veljal od: 21.6.2017

Reference

Javno